Sony Creative Software
Informacje o wersji
 
Movie Studio 13 Platinum
Styczeń 2014
 
Spis treści
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące następujących tematów:
Odnosi się wyłącznie do produktu w wersji pudełkowej. Jeżeli zakupiony został produkt pobierany z sieci, wersja dokumentacji produktu w formacie Adobe Acrobat (PDF) jest dostępna na naszej stronie internetowej.
 
1.0 Powitanie
Dziękujemy za zakup programu Movie Studio Platinum 13.0 firmy Sony Creative Software Inc. Niniejszy dokument zawiera informacje o instalacji i użytkowaniu programu Movie Studio Platinum na komputerze.

2.0 Co nowego
Nowości w wersji 13.0 (Build 932)
Wideo
 • Możesz teraz kojarzyć podklipy w stereoskopowym formacie 3D na poziomie ścieżek.
 • Są obsługiwane dodatkowe formaty wielostrumieniowego materiału 3D.
 • Dodano obsługę automatycznego kojarzenia w trybie 3D klipów jednostrumieniowych z PMW-TD300, PMW-F3 z opcją 3D Link oraz z kamer z dodawaniem liter L i _R do nazw klipów lewego i prawego oka.
 • Funkcja dopasowania kolorów pozwala automatycznie dopasować kolory dwóch klipów.
 • Dodano nowe szablony renderowania służące do uzyskiwania materiału wideo Sony XAVC S.
 • Dodano nowe szablony renderowania umożliwiające uzyskiwanie materiału wideo w orientacji pionowej.
Audio
 • Dodano 64-bitową obsługę Gracenote.
Tryb pracy
 • Tryb edycji prostej z obsługą edytowania na ekranie dotykowym. Wiele pasków narzędzi i opcji menu powiększono, aby umożliwić ich obsługę za pomocą gestów.
 • Nowe uchwyty fade i przycinania na wydarzeniach.
 • Przeciąganie głowicy odtwarzania powoduje przeniesienie kursora na osi czasu. Naciśnij Ctrl i przeciągnij głowicę odtwarzania, aby wyczyścić oś czasu.
 • Dodano obsługę zamieszczania projektów na Facebooku.
 • Nowy pasek narzędzi pod osią czasu podnosi efektywność edytowania osi.
 • Zoptymalizowano paski narzędzi w głównym oknie Movie Studio Platinum, oknie mediów projektu i oknie eksploratora.
 • Nowe menu obsługiwane prawym przyciskiem, umieszczone we wtyczce Tytuły & i tekst pozwala na szybki dostęp do poleceń edycji tekstu: Wytnij, Kopiuj, Wklej, Usuń oraz Zaznacz wszystko.
 • Wygląd okna eksploratora został zmieniony.
 • Możesz jednocześnie dostosować efekty fade wszystkich zaznaczonych wydarzeń.
 • Animowane wygenerowane wydarzenia multimediów są wyświetlane jako miniatury na osi czasu.
 • Postępy renderowania są wyświetlane na pasku zadań systemu Windows. Jeśli czas renderowania przekroczy minutę, po zakończeniu renderowania zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy.

  Aby zmienić dźwięk, otwórz Panel sterowania w systemie Windows i kliknij pozycję Dźwięk. Kliknij zakładkę Dźwięk i rozwiń pozycję Movie Studio Platinum 13.0. Po wybraniu wydarzenia Zakończenie renderowania możesz sprawdzić ustawiony aktualnie dźwięk, wybrać nowy lub wyłączyć emitowanie dźwięku.
3.0 Znane problemy
 • Program Movie Studio Platinum wymaga wtyczki QuickTime w wersji 7.1.6 lub nowszej. Zaleca się zawsze używać najnowszej wersji QuickTime.
 • Jeśli nagrywasz renderowany plik na taśmę HDV, plik musi być całkowicie zgodny z docelowym urządzeniem HDV i wymaganiami dotyczącymi rodzaju pliku. W przeciwnym razie operacja nagrywania na taśmie się nie powiedzie. Aby nagrywanie na taśmę HDV się udało, renderowanie musi zostać wykonane za pomocą gotowych szablonów renderowania HDV MPEG-2, niemodyfikowanych w jakikolwiek sposób.
 • Sterownik USB Sony Handycam dołączony do kamer DVD może nie pozwalać programowi Movie Studio Platinum na wykrycie kamery podłączonej do portu USB. Użyj opcji Dodaj/usuń programy w Panelu sterowania, aby odinstalować komponent "sterownika USB Sony DVD Handycam" — program Movie Studio Platinum będzie mógł połączyć się wtedy z kamerą i importować wideo za pomocą opcji Importuj > płytę kamkordera DVD.
 • Pola wyboru Zastosuj filtr antyprzeplotowy oraz Czekaj na synchronizację pionową są niedostępne przy podglądzie projektu stereoskopowego 3D za pomocą urządzenia z kartą graficzną obsługującą taki format (GeForce).
 • Jeśli przy podglądzie projektu ze stereoskopowym 3D przy uywaniu karty graficznej stereoskopowego 3D użyj panelu sterowania NVIDIA, by ustalić odświeżanie swojego monitora 3D Vision na 120 Hz.
 • Polecenie Narzędzia > Wypal płytę > Płyta Blu-ray z menu jest niedostępne podczas pracy z projektami z dźwiękiem przestrzennym 5.1. Możesz użyć ustawienia Narzędzia > Wypal dysk > Dysk Blu-ray, aby wypalić projekt z przestrzennym dźwiękiem 5.1 z poziomu osi czasu. Jeśli chcesz skorzystać z programu DVD Architect Studio, aby utworzyć płytę Blu-ray z menu, użyj zakładki Audio w oknie dialogowym właściwości projektu Movie Platinum Studio do przestawienia trybu głównej ścieżki bus na Stereo.
 • Rendering GPU OpenCL nie jest dostępny podczas korzystania ze sterownika AMD Radeon Catalyst 11.3. Korzystaj z wersji sterownika 11.2.
 • W 64-bitowej wersji Movie Studio Platinum wtyczki innych firm działają tylko wtedy, gdy same są 64-bitowe. Sprawdź, czy dostawca wtyczek nie udostępnił do nich aktualizacji. Możesz współdzielić projekty między wersjami 32- i 64-bitową programu Movie Studio Platinum, wykonując niezbędny montaż w wersji 32-bitowej, a kończąc projekt w wersji 64-bitowej.
 • Niektóre pliki MOV nagrane za pomocą urządzeń obsługiwanych przez system Apple iOS 6 mogą nie być odczytywane prawidłowo, gdy używasz wtyczki QuickTime 7.7.2. Aktualizacja do wersji QuickTime 7.7.3 rozwiąże problem.
4.0 Wymagania systemowe
Poniżej podano minimalne wymagania systemowe dla oprogramowania Movie Studio Platinum firmy Sony Creative Software Inc.:
 • System operacyjny Microsoft® Windows 7, Windows 8 lub Windows 8.1 (do edycji w trybie dotykowym wymagany jest system Windows 8 lub nowszy z obsługą takiej funkcji)
 • Procesor 2 GHz (procesor wielordzeniowy lub urządzenie wieloprocesorowe zalecane do prac w jakości HD lub przy przygotowaniu stereoskopowych materiałów 3D)
 • 400 MB miejsca na dysku twardym do instalacji programu
 • 1 GB RAM (zalecane 2 GB)
 • Karta IEEE-1394DV zgodna z OHCI (do przechwytywania DV lub HDV i nagrywania na taśmę)
 • Złącze USB 2.0 (do importowania materiału z kamkorderów AVCHD i DVD)
 • Obsługa karty NVIDIA, AMD/ATI lub procesora graficznego Intel z min. 512 MB pamięci (do renderowania AVC wspomaganego przez procesor graficzny i przetwarzania materiałów wideo):

  NVIDIA

  Wymaga procesora graficznego obsługującego CUDA i sterownika NVIDIA 270.xx lub nowszego.
  • GPU GeForce: Seria GeForce GTX 4xx lub wyższa (albo seria GeForce GT 2xx lub wyższa ze sterownikiem 297.03 lub nowszym).
  • GPU Quadro: Quadro 600 lub wyższy (lub Quadro FX 1700 lub wyższy ze sterownikiem 297.03 lub póżniejszym).
  Do pracy z profesjonalnym oprogramowaniem NVIDIA poleca korzystanie z NVIDIA Quadro i najnowszych kart w architekturze Fermi.

  AMD/ATI

  Wymaga procesora graficznego z obsługą OpenCL oraz sterownika Catalyst 11.7 lub nowszego z procesorem graficznym Radeon HD 57xx lub lepszym. W przypadku korzystania z GPU FirePro wymagany jest ujednolicony sterownik FirePro 8.85 lub późniejszy.

  Intel

  Wymaga procesora graficznego z obsługą OpenCL, np. HD Graphics 4000.
  Aby uzyskać najnowsze informacje o obsługiwanych urządzeniach, odwiedź naszą stronę internetową.
  Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z akceleracją procesora graficznego opisaliśmy w artykule znajdującym się w naszej bazie wiedzy.
 • Karta dźwiękowa kompatybilna z systemem Windows
 • Napęd DVD-ROM (tylko do instalacji z DVD)
 • Obsługiwany napęd CD-Recordable (tylko do wypalania płyt CD)
 • Obsługiwany napęd DVD-R/-RW/+R/+RW (tylko do wypalania DVD)
 • Obsługiwany napęd BD-R/-RE (tylko do wypalania płyt Blu-ray™)
 • Platforma Microsoft .NET Framework 4.0 lub nowsza
 • Wtyczka Apple® QuickTime® 7.1.6 lub nowsza do odczytu i zapisu plików QuickTime
 • Uwaga: Aby aktywować ten program, musisz podać swoje dane rejestracyjne Sony Creative Software Inc.

  *.NET 3.5 zawiera nowe funkcje dodane do .NET 2.0. Po zainstalowaniu platformy .NET Framework 3.5, na liście „Dodaj lub usuń programy” systemu Windows wyświetlone będą wersje 2.0 i 3.5. Nie należy odinstalowywać wersji 2.0; jest ona wymagana przez wersję 3.5.

5.0 Instalacja
Narzędzie instalacji tworzy wszystkie niezbędne foldery i kopiuje do komputera wszystkie pliki wymagane przez oprogramowanie Movie Studio Platinum.
 
Instalowanie z płyty
 1. Włóż do napędu płytę z aplikacją Movie Studio Platinum. Wyświetlony zostanie ekran instalacji (jeśli dla napędu optycznego włączona jest funkcja automatycznego odtwarzania).
  Jeśli funkcja automatycznego odtwarzania z napędu została wyłączona, kliknij przycisk Start i wpisz D:\setup.exe, gdzie D to litera oznaczająca napęd optyczny, a następnie postępuj zgodnie instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.
 2. Kliknij przycisk Instaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować na komputerze odpowiednią wersję oprogramowania Movie Studio Platinum.
Instalacja z sieci
 1. Pobierz narzędzie instalacji z naszej strony internetowej.
 2. Kliknij dwukrotnie plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować na komputerze odpowiednią wersję oprogramowania Movie Studio Platinum. 
6.0 Szybkie rozpoczęcie pracy z programem Movie Studio Platinum
Na płycie z aplikacją znajduje się instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy z programem Movie Studio Platinum, w formacie Adobe Acrobat (PDF). Format Acrobat pozwala w prosty sposób wydrukować tekst, jeśli potrzebna jest wersja papierowa instrukcji. Instrukcja znajduje się w folderze Manual na płycie z aplikacją.
 
Instalacja programu Adobe Reader
Aby móc przeglądać instrukcję szybkiego rozpoczęcia pracy, konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Reader. Możesz pobrać najnowszą wersję Adobe Reader z http://get.adobe.com/reader/.
 
7.0 Wersje próbne i demonstracyjne
Jeśli chcesz uzyskać informacje lub pobrać wersje próbne/demonstracyjne innych produktów firmy Sony Creative Software Inc., odwiedź naszą stronę internetową. Znajdziesz tam najnowsze dane, wersje próbne i demonstracyjne aplikacji, a także informacje o produktach firmy Sony Creative Software Inc.
 
Komercyjna dystrybucja wersji demonstracyjnych produktów Sony Creative Software Inc. wymaga pisemnej zgody Sony Creative Software Inc.
 
8.0 Kontakt z Sony Creative Software Inc.
Z Sony Creative Software Inc. można się skontaktować w następujący sposób:
 
Adres pocztowy:
Sony Creative Software Inc.
8215 Greenway Boulevard
Suite 400
Middleton, Wisconsin 53562
USA
 
Dział obsługi klienta/sprzedaży:
Szczegółowa lista opcji obsługi klienta znajduje się na stronie http://www.sonycreativesoftware.com/support/custserv.asp.
 
Pomoc telefoniczna w godzinach pracy biura:
 • 1-800-577-6642 (darmowy) w USA, Kanadzie i na Wyspach Dziewiczych.
 • +608-203-7620 w pozostałych krajach.
 • Fax: 1-608-250-1745.
Obsługa techniczna
 
Zobacz świat Sony