Sony Creative Software
Release Notes
 
Movie Studio 12.0
Czerwiec 2012
 
Spis treści
Dokument ten porusza kwestie w obrębie tych tematów:
Odnosi się wyłącznie do produktu w wersji pudełkowej. Jeżeli posiadasz produkt pobierany, wersja Adobe Acrobat (PDF) tej dokumentacji znajduje się na naszej stronie internetowej.
 
1.0 Powitanie
Dziękujemy za zakup produktu Sony Creative Software, Inc., Movie Studio 12.0 . Niniejszy dokument zawiera informacje o instalacji i korzystaniu z Movie Studio na twoim komputerze. 

2.0 Nowości
Co nowego w wersji 12.0
Wideo
 • Przetwarzanie wideo z akceleracją GPU OpenCL (zajrzyj do działu Wymagania sprzętowe, by zobaczyć listę obsługiwanych urządzeń).
 • Do 20 ścieżek wideo.
 • Wtyczka dostosowania stereoskopowego 3D uwzględnia teraz obsługę ruchomych okien, co pozwala maskować krawędzie klatek wideo, by kompensować naruszenia krawędzi ekranu.
Audio
 • Do 20 ścieżek audio.
Tryb pracy
 • Obsługa 64-bit.
 • Szablony projektów internetowych na ekranie nowego projektu.
 • Wybrane wydarzenia na osi czasu są teraz podświetlane, aby można było szybciej je znaleźć.
 • Usprawnienia ułatwiające dodawanie mediów do projektu:
  • Dwukrotne kliknięcie mediów w oknie eksploratora dodaje je teraz na końcu projektu i wybranej ścieżce.
  • Movie Studio automatycznie przesuwa oś czasu tak, by nowe wydarzenia dodane na koniec projektu były widoczne.
  • Gdy media są dodawane do listy mediów projektu, zakładka mediów projektu wyświetla krótką animację, by zasygnalizować ten fakt.
 • Do głównego paska narzędzi zostały dodane przyciski Przytnij, Początek przycięcia, Koniec przycięcia i Rozdziel.
 • Uproszczone przycinanie krawędzi wydarzeń: Wciśnij Alt+[ lub Alt+], aby przyciąć początek lub koniec wybranego zdarzenia do miejsca położenia kursora.
 • Ulepszona widoczność kopert wydarzeń wejścia z ciszy/wyciszenia, przejrzystości i wzmocnienia.
 • Ulepszona widoczność i rozmieszczenie przycisków wydarzeń (Wygenerowanych mediów, panoramowania/kadrowania wydarzenia i efektów wydarzenia).
Formaty
 • Usprawnienia MainConcept AVC/AAC:
  • Dodane szablony MP4 dla dystrybucji internetowej.
  • Dodane szablony MP4 dla tabletu Sony.
  • Dodane pole Włącz progresywne pobieranie do zakładki wideo w oknie niestandardowych ustawień, które dopuszcza rozpoczęcie odtwarzania w czasie pobierania.
  • Dodana obsługa renderowania z akceleracją GPU.
3.0 Znane problemy
 • Movie Studio wymaga QuickTime w wersji 7.1.6 lub nowszej. Zaleca się używać zawsze najnowszej wersji QuickTime.
 • Jeśli nagrywasz renderowany plik na taśmę HDV, plik musi dokładnie odpowiadać docelowemu urządzeniu HDV i wymaganiom rodzaju pliku, w przeciwnym razie operacja nagrywania na taśmie nie powiedzie się. Wymagane jest renderowanie za pomocą gotowych szablonów renderowania HDV MPEG-2, które w żaden sposób nie powinny być modyfikowane, jjeśli nagranie na taśmę HDV ma sie powieść.
 • Sterownik USB Sony Handycam dołączony do kamer DVD może nie pozwalać Movie Studio na wykrycie kamery podłączonej do portu USB. Użyj opcji Dodaj/usuń programy w Panelu sterowania, by odinstalować "sterownik USB Sony DVD Handycam" – program Movie Studio będzie mógł połączyć się wtedy z kamerą i importować wideo za pomocą opcji Importuj > Dysk kamery DVD.
 • Pola Zastosuj filtr usuwający półpola i Czekaj na synchronizację pionową są niedostępne przy podglądzie stereoskopowego 3D, gdy używana jest karta graficzna stereoskopowego 3D z kartą graficzną GeForce.
 • Jeśli przy podglądzie projektu ze stereoskopowym 3D przy uywaniu karty graficznej stereoskopowego 3D, użyj panelu sterowania NVIDIA, by ustalić odświeżanie swojego monitora 3D Vision na 120 Hz.
 • Polecenie Narzędzia > Wypal płytę > Blu-ray Disc z menu jest niedostępne podczas pracy z projektami z dźwiękiem przestrzennym 5.1. Możesz użyć ustawienia Narzędzia > Wypal płytę > Blu-ray Disc, aby wypalić projekt z przestrzennym dźwiękiem 5.1 z poziomu osi czasu. Jeśli chcesz skorzystać z programu DVD Architect Studio, by stworzyć Blu-ray Disc z menu, użyj zakładki audio w oknie właściwości projektu Movie Studio do przestawienia trybu głównej ścieżki bus na Stereo.
 • Rendering GPU OpenCL nie jest dostępny podczas korzystania ze sterownika AMD Radeon Catalyst 11.3. Korzystaj z wersji sterownika 11.2.
 • W 64-bitowej wersji Movie Studio wtyczki innych firm działają tylko wtedy, gdy same są 64-bitowe. Sprawdź, czy dostawca wtyczek nie udostępnił do nich aktualizacji. Możesz współdzielić projekty między wersjami 32- i 64-bitową Movie Studio, wykonując niezbędny montaż w wersji 32-bitowej, a kończąc projekt w 64-bitowej.
4.0 Wymagania sprzętowe
Poniżej podano minimalne wymagania sprzętowe dla korzystania z Sony Creative Software Inc. Movie Studio:
 • Microsoft® Windows Vista™ SP2, Windows 7, lub Windows 8
 • Procesor 2 GHz (do HD i stereoskopowego 3D zalecana jednostka wielordzeniowa lub wieloprocesorowa)
 • 400 MB miejsca na dysku twardym do instalacji programu
 • 1 GB RAM (zalecane 2 GB)
 • Kompatybilna z OHCI karta IEEE-1394DV (do przechwytywania DV i nagrywania na taśmę)
 • Łącze USB 2.0 (do importowana z kamer AVCHD i DVD)
 • Obsługiwana karta graficzna NVIDIA lub AMD/ATI z 512 MB lub więcej RAM (do wspomaganego GPU renderowania AVC i przetwarzania wideo):

  NVIDIA

  Wymaga procesora graficznego obsługującego CUDA i sterownika NVIDIA 270.xx lub nowszego.
  • GPU GeForce: Seria GeForce GTX 4xx lub wyższa (lub seria GeForce GT 2xx lub wyższa ze sterownikiem 285.62 lub późniejszym).
  • GPU Quadro: Quadro 600 lub wyższy (lub Quadro FX 1700 lub wyższy ze sterownikiem 285.62 lub póżniejszym).
  Do pracy z profesjonalnym oprogramowaniem NVIDIA poleca korzystanie z NVIDIA Quadro i najnowszych kart w architekturze Fermi.

  AMD/ATI

  Wymaga karty graficznej obsługującej OpenCL z procesorem graficznym Radeon HD 57xx lub lepszym i sterownika Catalyst 11.7 lub późniejszego . W przypadku korzystania z GPU FirePro wymagany jest ujednolicony sterownik FirePro 8.85 lub późniejszy.

  Aby uzyskać najnowsze informacje o obsługiwanych urządzeniach, odwiedź naszą stronę internetową.
  Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z akceleracją GPU opisaliśmy w artykule znajdującym się w naszej bazie wiedzy.
 • Karta dźwiękowa kompatybilna z Windows
 • Napęd DVD-ROM (tylko do instalacji z DVD)
 • Obsługiwany napęd CD-Recordable (tylko do wypalania CD)
 • Obsługiwany napęd DVD-R/-RW/+R/+RW (tylko do wypalania DVD)
 • Obsługiwany napęd BD-R/-RE (tylko do wypalania Blu-ray Disc™)
 • Microsoft .NET Framework 3.51 (znajduje się na płycie z aplikacją)
 • Apple® QuickTime® w wersji 7.1.6 lub nowszej
 • Uwaga: Aby aktywować ten program, musisz podać swoje dane rejestracyjne Sony Creative Software Inc.

5.0 Instalacja
Narzędzie instalacji tworzy wszystkie niezbędne foldery i kopiuje do twojego komputera wszystkie pliki wymagane przez oprogramowanie Movie Studio.
 
Instalowanie z płyty
 1. Umieść DVD-ROM Movie Studio w napędzie. Wyświetli się ekran instalacji (jeśli włączone jest autouruchamianie).
  Jeśli funkcja autouruchamiania została wyłączona, kliknij przycisk Start i wybierz Uruchom. Wpisz D:\setup.exe, gdzie D to litera przypisana do twojemu napędowi DVD, i postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie, by zakończyć instalację.
 2. Kliknij Instaluj, a potem postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby zainstalować odpowiednią wersję Movie Studio na swoim komputerze.
Instalacja z sieci
 1. Pobierz program instalacyjny z naszej strony internetowej.
 2. Dwukrotnie kliknij plik, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby zainstalować odpowiednią wersję Movie Studio na swoim komputerze. 
6.0 Szybkie rozpoczęcie pracy z Movie Studio
Na płycie z aplikacją znajduje się instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy z Movie Studio w formacie Adobe Acrobat (PDF). Format Acrobat umożliwia łatwe drukowanie tekstu, jeśli będziesz potrzebować jego fizycznego egzemplarza. Instrukcja znajduje się w folderze Manual na płycie z aplikacją.
 
Instalacja Adobe Readera
Aby przeglądać instrukcję szybkiego rozpoczęcia pracy, musisz zainstalować Adobe Reader. Możesz pobrać najnowszą wersję Adobe Reader z http://get.adobe.com/reader/.
 
7.0 Wersje próbne i demonstracyjne
Jeśli chcesz uzyskać informacje lub zapoznać się z wersjami demonstracyjnymi innych produktów Sony Creative Software Inc., wejdź na naszą stronę internetową. Zawsze znajdziesz tam najnowsze informacje techniczne, wersje demonstracyjne i informacje o produktach Sony Creative Software Inc.
 
Komercyjna dystrybucja wersji demonstracyjnych produktów Sony Creative Software Inc. wymaga pisemnej zgody Sony Creative Software Inc.
 
8.0 Kontakt z Sony Creative Software Inc.
Z Sony Creative Software Inc. można skontaktować się w następujący sposób:
 
Adres pocztowy:
Sony Creative Software Inc.
8215 Greenway Boulevard
Suite 400
Middleton, Wisconsin 53562
USA
 
Dział obsługi klienta/sprzedaży:
Szczegółowa lista opcji obsługi klienta znajduje się na stronie http://www.sonycreativesoftware.com/support/custserv.asp.
 
Pomoc telefoniczna w godzinach pracy biura:
 • 1-800-577-6642 (darmowy) w USA, Kanadzie i na Wyspach Dziewiczych.
 • +608-203-7620 w pozostałych krajach.
 • Fax: 1-608-250-1745.
Obsługa techniczna
 
See the World of Sony