Sony Creative Software Inc.
Versjonsmerknader
 
Sony Ericsson Media Manager 1.0
April 2007
 
Innhold
Dette dokumentet har følgende deler:
 
1.0 Velkommen
Takk for at du kjøpte Sony Ericsson Media Manager 1.0. Dette dokumentet inneholder informasjon om installering og bruk av Sony Ericsson Media Manager på datamaskinen. 
 
2.0 Kjente problemer
 • Programvaren støtter ubeskyttede mediefiler. Filer som er kjøpt via Connect, iTunes eller andre tjenester, er kodet med DRM (Digital Rights Management) og kan ikke overføres via Sony Ericsson Media Manager-programvaren.
 • Hvis du har vanskeligheter med å forhåndsvise Windows Media-filer, må du kontrollere at Windows Media Player 10 eller senere er installert og konfigurert på PC-en.
 • Hvis du har vanskeligheter med å forhåndsvise video, lukker du Sony Ericsson Media Manager og kontrollerer innstillingene nedenfor:

  Start QuickTime-spilleren og velg Rediger > Valg > QuickTime-valg for å åpne dialogboksen QuickTime-valg. Klikk på kategorien Filtyper (i Windows Vista klikker du på kategorien Bla gjennom og deretter på MIME-innstillinger-knappen). Deretter utvider du kategorien MPEG - MPEG-system, video- og lydfiler. Merk av for MPEG-4-media og Video (beskyttet).

  Hvis du bruker QuickTime 7.2, klikker du deretter på kategorien Avansert. I Video-området velger du Sikker modus (kun GDI) og lukker QuickTime.
 • Forsøk på å trekke ut lyd fra en CD under avspilling av disken kan føre til avspillingsproblemer og at programmet går i heng.
 • Du kan oppleve problemer hvis mappen Mine dokumenter er tilordnet til en nettverksstasjon og nettverkstilkoblingen er treg. Du kan løse dette ved å kopiere musikk, fotografier og videoer til en lokal stasjon. Etter det vil Sony Ericsson Media Manager fungere korrekt.
 • Webfeeder kan inneholde mange typer medier, medregnet slike som ikke støttes av Sony Ericsson Media Manager. Medieinnhold som ikke støttes, vil ikke overføres til telefonen.
 • Ubeskyttede DVD-filer kan ha VOB/IFO-utvidelser, enkelte systemer vil kanskje ikke forhåndsvise dem. Hvis du vil forhåndsvise disse filene i en ekstern spiller, høyreklikker du på filen i PC-ruten og velger Utforsk innholdsmappe fra hurtigmenyen. Deretter dobbeltklikker du på filen du vil forhåndsvise i den tilhørende spilleren.
 • Kodingen kan gå tregere hvis harddisken er sterkt fragmentert. Best ytelse får du hvis du defragmenterer harddisken regelmessig.
 • Hvis albumgrafikken ikke vises på telefonen, kan du endre overføringsinnstillingene for å kode om musikken til MP3- eller AAC-format og deretter overføre melodiene på nytt.
 • Filstørrelse og -lengde vises bare for RSS-mediefiler hvis RSS-mediefeeden inneholder denne informasjonen.
 • Filnavn kan ikke være lik episodetitler for RSS-mediefiler. Hvis du vil finne en episode på datamaskinen, høyreklikker du på den i ruten RSS-mediefeeder og velger Utforsk innholdsmappe fra hurtigmenyen.
 • Hvis du klikker på SensMe-musikkanalyse-knappen på musikksiden i innstillingsruten, legges det til metadata som vil endre MP3-kildefilene. Avhengig av datamaskinen og mediesamlingen kan denne analysen ta lang tid.
 • Hvis du har MPEG-filer som ikke kodes korrekt, kan du prøve å endre filtypen til .mpg og kode på nytt.
 • Hvis du har AAC-filer som ikke kodes korrekt, kan du prøve å endre filtypen til .mp4 og kode på nytt.
 • Hvis du bruker N-versjonen av Windows XP eller Vista, må du laste ned Windows Media Player for å kunne bruke Windows Media-filer.
 • Hvis du får vanskeligheter med å overføre filer mens flere USB-enheter er tilkoblet, kan du prøve å koble fra alle USB-enheter unntatt telefonen før du overfører. Hvis du vil overføre filer fra en ekstern stasjon til telefonen, kopierer du dem til din lokale harddisk først.
 • Høydefinisjons .dvr-ms-filer støttes ikke i Windows Vista.
3.0 Systemkrav
Følgende oversikt viser minimum systemkrav for bruk av Sony Ericsson Media Manager:
 • Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 eller senere eller Windows Vista™ (Windows Media Center 2005 eller senere for filer av typen Innspilt TV [dvr-ms])
 • Prosessor på 1 GHz
 • 512 MB RAM
 • 200 MB harddiskplass for programinstallering
 • Windows-kompatibelt lydkort
 • CD-ROM-stasjon (bare for uttrekking av lyd fra CD)
 • USB-kabel og -port (se telefonens dokumentasjon hvis du vil ha mer informasjon om kabelen som kreves for din telefon)
 • Microsoft .NET Framework 2.0 (finnes på programdisken)
 • QuickTime 7.2 eller senere
 • Internett-tilkobling (for Gracenote® MusicID, programvareaktivering og RSS-feeder)
4.0 Installering
Installeringsprogrammet oppretter eventuelle nødvendige mapper og kopierer alle nødvendige filer for Sony Ericsson Media Manager til datamaskinen din. 
 1. Plasser Sony Ericsson Media Manager CD-ROM-platen i stasjonen. Installeringsskjermbildet vises (hvis automatisk avspilling av CD-ROM er aktivert).
  Hvis du har deaktivert automatisk avspilling av CD-ROM, klikker du på Start-knappen og velger Kjør. Skriv inn D:\setup.exe, der D er stasjonsbokstaven til CD-ROM-stasjonen, og følg anvisningene på skjermen for å fullføre installeringen.
 2. Klikk på Installer, og følg deretter anvisningene på skjermen for å installere den riktige versjonen av Sony Ericsson Media Manager for din datamaskin.
5.0 Kontakte Sony Creative Software Inc.
Sony Creative Software Inc. kan kontaktes på følgende måter:
 
Postadresse:
Sony Creative Software Inc.
1617 Sherman Ave.
Madison, Wisconsin 53704
USA
 
Teknisk støtte
Hvis du vil se en detaljert liste over alternativer for teknisk støtte, kan du besøke http://www.sonyericsson.com/support.
 
Opplev Sonys verden