Sony Creative Software Inc.
Julkaisutiedot
 
Sony Ericsson Media Manager 1.0
Huhtikuu 2007
 
Sisällys
Tässä asiakirjassa on tietoja seuraavista aiheista:
 
1.0 Tervetuloa
Olet hankkinut Sony Ericsson Media Manager 1.0 -ohjelmiston. Tässä asiakirjassa on Sony Ericsson Media Manager -ohjelmiston asennukseen ja käyttöön liittyviä tietoja. 
 
2.0 Tunnettuja ongelmia
 • Ohjelmisto tukee suojaamattomia mediatiedostoja. Jos tiedosto on ostettu Connect- tai iTunes-palvelusta tai muusta palvelusta, siinä on käytetty DRM (Digital Rights Management) -koodausta eikä sitä voi siirtää Sony Ericsson Media Manager -ohjelmistoa käyttäen.
 • Jos Windows Media -tiedostojen esikatselussa on ongelmia, tarkista, että tietokoneeseen on asennettu ja määritetty Windows Media Player 10 tai uudempi.
 • Jos videoiden esikatselussa on ongelmia, sulje Sony Ericsson Media Manager ja tarkista seuraavat asetukset:

  Käynnistä QuickTime Player ja avaa QuickTimen asetusikkuna valitsemalla Edit (Muokkaa) > Preferences (Asetukset) > Quick Time Preferences (Quick Time -asetukset). Valitse File Types (Tiedostotyyppi) -välilehti. (Windows Vistassa valitse Browser [Selain] -välilehti ja napsauta sitten MIME Settings [MIME-asetukset] -painiketta.) Laajenna MPEG - MPEG system, video, and audio files (MPEG - MPEG-järjestelmä, video- ja äänitiedostot) -luokka. Valitse MPEG-4 media (MPEG-4-media) ja Video (protected) (Video [suojattu]) -valintaruudut.

  Jos käytössä on QuickTime 7.2, valitse Advanced (Lisäasetukset) -välilehti. Valitse Video-kohdasta Safe mode (GDI only) (Vikasietotila [vain GDI]) ja sulje sitten QuickTime.
 • Jos ääniraitoja yritetään purkaa CD-levyltä silloin, kun levyä toistetaan soittimessa, toistossa voi ilmetä ongelmia ja sovellus voi lukkiutua.
 • Ongelmia voi esiintyä silloin, kun Omat tiedostot -kansio on yhdistetty verkkoasemaan ja verkkoyhteys on hidas. Kun kopioit musiikin, valokuvat ja videot paikalliseen asemaan, Sony Ericsson Media Manager toimii asianmukaisesti.
 • WWW-syötteet voivat sisältää monentyyppistä mediaa myös sellaista, jota Sony Ericsson Media Manager ei tue. Puhelimeen ei siirry sellaisia medialiitteitä, joita ohjelmisto ei tue.
 • Suojaamattomissa DVD-tiedostoissa on VOB- tai IFO-tiedostotunniste. Tällaisten tiedostojen esikatselu ei ehkä kaikissa järjestelmissä onnistu. Voit esikatsella tiedostoja ulkoisessa soittimessa napsauttamalla tietokoneikkunassa olevaa tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Avaa tiedostosijainti. Kun kaksoisnapsautat tiedostoa, voit esikatsella sitä soittimessa.
 • Koodaustoiminto voi heikentyä, jos kiintolevy on pirstoutunut. Varmista optimaalinen toimintakyky eheyttämällä kiintolevyt säännöllisesti.
 • Jos levyn kansikuva ei näy puhelimessa, muuta siirtoasetuksia ja koodaa musiikki uudelleen MP3- tai AAC-muotoon. Siirrä sitten musiikki uudelleen.
 • RSS-mediatiedoston tiedostokoko ja -pituus näkyvät vain, jos RSS-mediasyöte sisältää kyseiset tiedot.
 • RSS-mediatiedostojen tiedostonimet ja jaksojen nimet eivät aina ole samat. Jos haluat etsiä jaksoa kiintolevyltä, napsauta RSS-mediasyöteikkunaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Avaa tiedostosijainti.
 • Kun napsautat Asetukset-ikkunan Musiikki-sivulla olevaa SensMe-musiikkianalyysi-painiketta, ohjelma lisää metatietoa, joka muuttaa MP3-lähdetiedostoja. Analyysi voi viedä paljon aikaa. Aikamäärään vaikuttavat käytössä oleva tietokone ja mediavalikoima.
 • Jos joidenkin MPEG-tiedostojen koodaus ei tapahdu asianmukaisesti, muuta tiedostojen tunnisteeksi .mpg ja yritä koodausta uudelleen.
 • Jos joidenkin AAC-tiedostojen koodaus ei tapahdu asianmukaisesti, muuta tiedostojen tunnisteeksi .mp4 ja yritä koodausta uudelleen.
 • Jos käytössäsi on Windows XP:n tai Vistan versio N, lataa käyttöösi Windows Media Player Windows Media -tiedostoja varten.
 • Jos tiedostojen siirtämisessä on ongelmia, kun useita USB-laitteita on kytkettynä, irrota kaikki USB-laitteet paitsi puhelin ja siirrä sitten tiedostot. Jos haluat siirtää tiedostoja siirrettävästä asemasta puhelimeen, kopioi tiedostot ensin paikalliselle kiintolevylle.
 • Ohjelma ei tue .dvr-ms-teräväpiirtotiedostoja, jos käytössä on Windows Vista -käyttöjärjestelmä.
3.0 Järjestelmävaatimukset
Sony Ericsson Media Manager -ohjelmiston käyttöön tarvittavat järjestelmän vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat:
 • Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 tai uudempi tai Windows Vista™ (Windows Media Center 2005 tai uudempi TV-tallennetiedostoja [dvr-ms] varten)
 • 1 gigahertsin suoritin
 • 512 megatavua RAM-muistia
 • 200 megatavua kiintolevytilaa ohjelman asennusta varten
 • Windows-yhteensopiva äänikortti
 • CD-asema (ääniraitojen purkamiseen vain CD-levyltä)
 • USB-kaapeli ja -portti (lisätietoja puhelimen kanssa käytettävästä kaapelista on puhelimen käyttöohjeissa)
 • Microsoft .NET Framework 2.0 (sovelluslevyllä)
 • QuickTime 7.2 tai uudempi
 • Internet-yhteys (Gracenote® MusicID:tä, ohjelmiston aktivointia ja RSS-syötteitä varten)
4.0 Asentaminen
Asennusohjelma luo tarvittavat kansiot ja kopioi kaikki Sony Ericsson Media Manager -ohjelmiston käyttöön tarvittavat tiedostot tietokoneeseen. 
 1. Pane Sony Ericsson Media Manager -CD-levy levyasemaan. Näyttöön tulee asennusikkuna (jos CD-levyn automaattinen käynnistys on käytössä).
  Jos olet poistanut CD-levyn automaattisen käynnistyksen käytöstä, napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Suorita. Kirjoita D:\setup.exe, missä D on CD-aseman kirjain, ja suorita asennus loppuun noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
 2. Valitse Asenna ja asenna haluamasi Sony Ericsson Media Manager -ohjelmistoverio tietokoneeseen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
5.0 Sony Creative Software Inc:n yhteystiedot
Sony Creative Software Inc:n yhteystiedot ovat seuraavat:
 
Postiosoite:
Sony Creative Software Inc.
1617 Sherman Ave.
Madison, Wisconsin 53704
USA
 
Tekninen tuki
Lisätietoa teknisestä tuesta on osoiteessa http://www.sonyericsson.com/support.
 
See the World of Sony