Sony Creative Software Inc
Produktbemærkninger
 
Sony Ericsson Media Manager 1.0
April 2007
 
Indhold
Dette dokument indeholder oplysninger om følgende emner:
 
1.0 Velkommen
Tak for dit køb af Sony Ericsson Media Manager 1.0-software. Dette dokument indeholder oplysninger om installation og brug af Sony Ericsson Media Manager-software på din computer. 
 
2.0 Kendte problemer
 • Softwaren understøtter ubeskyttede mediefiler. Filer, der er købt via Connect, iTunes eller andre tjenester, er kodet med DRM (Digital Rights Management) og kan ikke overføres via Sony Ericsson Media Manager-software.
 • Hvis du har problemer med at se Windows Media-filer, skal du sikre dig, at Windows Media Player 10 eller nyere er installeret og konfigureret på din pc.
 • Hvis du har problemer med at se video, skal du lukke Sony Ericsson Media Manager og kontrollere følgende indstillinger:

  Start QuickTime Player, og vælg Rediger > Indstillinger > Indstilling af Quick Time for at åbne dialogboksen Indstilling af QuickTime. Klik på fanen Filtyper (i Windows Vista skal du klikke på fanen Gennemse og derefter klikke på knappen MIME-indstillinger). Udvid derefter kategorien MPEG - MPEG-system, video- og lydfiler. Marker afkrydsningsfelterne MPEG-4-medier og Video (beskyttet).

  Hvis du bruger QuickTime 7.2, skal du derefter klikke på fanen Avanceret. Vælg Fejlsikret tilstand (kun GDI) i sektionen Video, og luk derefter QuickTime.
 • Forsøg på at udtrække lyd fra en cd, mens disken afspilles i en medieafspiller, kan give afspilningsproblemer og fryse programmet.
 • Der kan opstå problemer, hvis mappen Dokumenter er tilknyttet et netværksdrev, og netværksforbindelsen er langsom. I så fald skal du kopiere musik, fotos og videoer til et lokalt drev for at få Sony Ericsson Media Manager til at fungere korrekt.
 • Webfeeds kan indeholde mange typer medier, herunder dem, som understøttes af Sony Ericsson Media Manager. Medier, der ikke understøttes, overføres ikke til telefonen.
 • Ubeskyttede dvd-filer med filtypenavnet VOB/IFO kan måske ikke vises på visse systemer. Hvis du vil se disse filer i en ekstern afspiller, skal du højreklikke på dem i ruden PC og vælge Gennemse overordnet mappe i genvejsmenuen. Dobbeltklik derefter på filen for at se den i den tilhørende afspiller.
 • Kodning af ydeevnen kan blive forringet, når harddiskdrevet fragmenteres. Få optimal ydeevne ved at defragmentere harddiskdrevene jævnligt.
 • Hvis albumcover ikke vises på telefonen, skal du ændre overførselsindstillingerne for at omkode musikken til MP3- eller AAC-format og derefter overføre sangene igen.
 • Filens størrelse og længde vises kun for RSS-mediefiler, hvis RSS-mediefeeds indeholder disse oplysninger.
 • Filnavne må ikke falde sammen med episodetitler for RSS-mediefiler. Hvis du vil finde en episode på din computer, skal du højreklikke på den i ruden RSS-mediefeeds og vælge Gennemse overordnet mappe i genvejsmenuen.
 • Hvis du klikker på knappen SensMe-musikanalyse på siden Musik i ruden Indstillinger, tilføjes metadata, der ændrer MP3-kildefilerne. Alt efter din computer og mediesamling kan denne analyse være tidskrævende.
 • Hvis du har MPEG-filer, der ikke kan kodes korrekt, kan du prøve at ændre filtypenavnet til .mpg og derefter gentage kodningen.
 • Hvis du har AAC-filer, der ikke kan kodes korrekt, kan du prøve at ændre filtypenavnet til .mp4 og derefter gentage kodningen.
 • Hvis du bruger version N af Windows XP eller Vista, skal du downloade Windows Media Player for at kunne bruge Windows Media-filer.
 • Hvis du har problemer med at overføre filer, når flere USB-enheder er tilsluttet, skal du prøve at frakoble alle andre USB-enheder end din telefon før overførslen. Hvis du vil overføre filer fra et flytbart drev til telefonen, skal du først kopiere dem til den lokale harddisk.
 • High-definition-filer med filtypenavnet .dvr-ms understøttes ikke under Windows Vista.
3.0 Systemkrav
På følgende liste vises minimumsystemkravene for brug af Sony Ericsson Media Manager-software:
 • Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 eller nyere eller Windows Vista™ (Windows Media Center 2005 eller nyere til dvr-ms-filer med optaget tv)
 • 1 GHz processor
 • 512 MB RAM
 • 200 MB ledig harddiskplads til programinstallation
 • Windows-kompatibelt lydkort
 • Cd-rom-drev (kun til udtræk af lyd fra cd)
 • USB-kabel og -port (se dokumentationen til telefonen for at få flere oplysninger om det specifikke kabel, der kræves til din telefon).
 • Microsoft .NET Framework 2.0 (inkluderet på programdisk)
 • QuickTime 7.2 eller nyere
 • Internetforbindelse (til Gracenote® MusicID, softwareaktivering og RSS-feeds)
4.0 Installation
Installationsprogrammet opretter de nødvendige mapper og kopierer alle de filer, som Sony Ericsson Media Manager-softwaren skal bruge, til din computer. 
 1. Læg cd-rom'en med Sony Ericsson Media Manager i drevet. Installationsskærmen vises (hvis automatisk afspilning af cd-rom er aktiveret).
  Hvis du har deaktiveret funktionen for automatisk afspilning af cd-rom, skal du klikke på knappen Start og vælge Kør. Skriv D:\setup.exe, hvor D er drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.
 2. Klik på Installer, og følg derefter vejledningen på skærmen for at installere den rigtige version af Sony Ericsson Media Manager til din computer.
5.0 Henvendelse til Sony Creative Software Inc.
Sony Creative Software Inc. kan kontaktes på følgende måder:
 
Postadresse:
Sony Creative Software Inc.
1617 Sherman Ave.
Madison, Wisconsin 53704
USA
 
Teknisk support
Du kan finde en detaljeret liste over tekniske supportmuligheder ved at besøge http://www.sonyericsson.com/support.
 
Se World of Sony