Sony Media Software
Release-opmerkingen
 
Media Manager for PSP® (PlayStation® Portable) 2.0
Juli 2006
 
Inhoud
Dit document bevat informatie over de volgende onderwerpen:
 
1.0 Welkom
Hartelijk dank voor de aanschaf van de software Media Manager for PSP® 2.0 van Sony Media Software. Dit document bevat informatie over de installatie en het gebruik van de software Media Manager for PSP® op uw computer. 

2.0 Wat is nieuw?
 • De handelingen en de gebruikersinterface zijn gestroomlijnd
 • Synchronisatie en offline codering: u bereidt bestanden nu voor overdracht voor, zelfs als de PSP® niet is aangesloten op uw computer
 • Ondersteuning voor het openen en coderen van ATRAC®-audiobestanden
 • Ondersteuning voor tv-opnamen (DVR-MS) die zijn gemaakt met Windows Media Center 2005
 • Ondersteuning voor onbeveiligde dvd-titels
 • Gelijktijdig downloaden van meerdere feeds
 • Ondersteuning voor classificaties voor ouderlijk toezicht op feeds
 • Abonnementen op RSS-feeds door klikken in uw browser
 • De modus Bladwijzer om webbladwijzers naar de PSP® te kopiëren
 • De modus Document om documenten onderweg op de PSP® te bekijken
 • Ondersteuning voor afspeellijsten in de modus Muziek
 • Voorbeeldweergave van interne media in de modi Foto, Muziek, Video en RSS-feed
 • Verbeterde ondersteuning voor bestandsformaten
3.0 Bekende problemen
 • Als u een USB SmartMedia-leesapparaat op de pc hebt geïnstalleerd, kunt u problemen ondervinden wanneer u vanuit Media Manager for PSP® toegang zoekt tot het cd-station om audio van cd's op te halen. De oorzaak hiervan is een fout in het stuurprogramma van de SmartMedia-lezer. Als u het leesapparaat verwijdert met de wizard voor loskoppelen of uitwerpen van hardware, zal de software Media Manager for PSP® normaal functioneren.
 • De software ondersteunt onbeveiligde mediabestanden. Bestanden die zijn gekocht via Connect, iTunes of andere services en die zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management), kunnen niet met de software Media Manager for PSP® worden overgedragen.
 • Als u problemen hebt met de voorbeeldweergave van Windows-mediabestanden, controleert u of Windows Media Player 10 of een latere versie op uw pc is geïnstalleerd en geconfigureerd.
 • Als u problemen hebt met de voorbeeldweergave van video, sluit u Media Manager for PSP® af en controleert u de volgende instellingen:

  Kies Start > Instellingen > Configuratiescherm > QuickTime om het dialoogvenster met voorkeurinstellingen voor QuickTime te openen. Klik op het tabblad voor bestandstypen en vouw de categorie voor MPEG - MPEG-systeem, -video en -audiobestanden uit. Schakel de selectievakjes voor MPEG-4-media en beveiligde video in.

  Klik vervolgens op het tabblad met geavanceerde instellingen. Selecteer in het gedeelte Video de optie voor de veilige modus (alleen GDI) en sluit QuickTime vervolgens af.
 • Als u probeert audio van een cd op te halen terwijl de cd wordt afgespeeld in een mediaspeler, kunnen er afspeelproblemen ontstaan en kan de toepassing vastlopen.
 • Er kunnen zich problemen voordoen als de map Mijn documenten is toegewezen aan een netwerkstation en de netwerkverbinding traag is. Als u in dat geval de muziek, foto's en video's naar een lokaal station kopieert, werkt Media Manager for PSP® zonder problemen.
 • Webfeeds kunnen vele soorten media bevatten, ook media die niet door Media Manager for PSP® worden ondersteund. Bijlagen met niet-ondersteunde media worden niet overgedragen naar het PSP®-systeem.
 • Wanneer u documenten overdraagt, wordt een document met de naam Media Manager Documents.htm op de PSP® gemaakt, dat dienst doet als index voor de documenten die u hebt overgedragen. Als u deze pagina opent met de PSP® Webbrowser, worden twee kolommen weergegeven met de naam van het document en de bijbehorende datum. Hebt u de weergavemodus van de PSP®-browser ingesteld op automatische aanpassing aan de grootte, dan worden de documentnaam en datum samengevoegd. Als u de normale weergave van de pagina wilt herstellen, stelt u de weergavemodus in op normale of uitgelijnde weergave.
 • Sommige webpagina's worden langzaam geladen nadat MHT-bestanden naar de PSP® zijn overgedragen. De laadtijd is afhankelijk van de complexheid van de inhoud. Het pictogram rechtsonder in de hoek van het PSP®-scherm geeft met animatie aan dat de pagina wordt geladen.
 • Voor voorbeeldweergave van ATRAC-audiobestanden in Media Manager for PSP® moet Sonic Stage 3.3 of een latere versie zijn geïnstalleerd. U kunt de nieuwste versie downloaden van http://www.connect.com.
 • Onbeveiligde dvd-bestanden hebben de extensie VOB/IFO en kunnen op sommige systemen niet worden weergegeven. Voor een voorbeeldweergave van deze bestanden op een externe speler klikt u met de rechtermuisknop in het pc-paneel en kiest u Zoeken in bijbehorende map in het snelmenu. Dubbelklik vervolgens op het bestand voor een voorbeeldweergave in de bijbehorende speler.
 • De coderingsprestaties kunnen afnemen wanneer uw harddisk gefragmenteerd is. Defragmenteer uw harddisk daarom regelmatig voor optimale prestaties.
4.0 Systeemvereisten
De volgende lijst bevat de minimumeisen aan het systeem voor het gebruik van de software Media Manager for PSP® van Sony Media Software:
 • Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 of een latere versie (Windows Media Center 2005 of een latere versie voor tv-opnamen [DVR-MS-bestanden])
 • 1 GHz processor
 • 512 MB RAM
 • 200 MB vrije ruimte op de harddisk voor installatie van het programma
 • Windows-compatibele geluidskaart
 • Cd-rom-station (alleen voor het ophalen van audio van cd)
 • USB 2.0-kabel en -poort (voor aansluiting van het PSP®-systeem)
 • Microsoft .NET Framework 2.0 (meegeleverd op de toepassings-cd)
 • QuickTime 7.0 (versie 7.1 meegeleverd op de toepassings-cd)
 • Internetverbinding (voor Gracenote® MusicID, activering van de software en RSS-feeds)
 • Internet Explorer 5.0 of een latere versie (meegeleverd op de toepassings-cd)
 • Microsoft Office XP/2002 of een latere versie voor overdracht van Excel-, Word- en RTF-bestanden
 • PSP®-firmware versie 2.0 of een latere versie is vereist om Sony AVC/AAC-video's (MP4-bestanden) af te spelen op de PSP®.
 • PSP®-firmware versie 2.6 of een latere versie is vereist voor sommige muziek- en fotoinstellingen.
  U kunt de nieuwste firmware downloaden van www.playstation.com.
5.0 Installatie
Met het hulpprogramma voor installatie worden alle benodigde mappen gemaakt en alle vereiste bestanden voor de software Media Manager for PSP® naar de computer gekopieerd.
 
Installatie vanaf cd
 1. Plaats de cd-rom van Media Manager for PSP® in het station. Het installatiescherm wordt weergegeven (als automatische uitvoering van cd-roms is ingeschakeld).
  Als u de functie AutoPlay voor cd-roms hebt uitgeschakeld, klikt u op de knop Start en kiest u Uitvoeren. Typ D:\setup.exe, waarbij D staat voor de letter van het cd-rom-station, en volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.
 2. Klik op Installeren en volg de aanwijzingen op het scherm om de juiste versie van Media Manager for PSP® op de computer te installeren.
Installatie vanaf het web
 1. Download het installatieprogramma van onze website.
 2. Dubbelklik op het bestand en volg de aanwijzingen op het scherm om de juiste versie van Media Manager for PSP® op de computer te installeren.
6.0 Demo's
Bezoek onze website als u informatie of demo's van andere producten van Sony Media Software wilt. Daar vindt u altijd de meest recente technische informatie, demo's en productaankondigingen van Sony Media Software.
 
Voor commerciële distributie van demo's van Sony Media Software is voorafgaande schriftelijke toestemming van Sony Media Software vereist.
 
7.0 Contact opnemen met Sony Media Software
U kunt op de volgende manieren contact opnemen met Sony Media Software:
 
Postadres:
Sony Media Software
1617 Sherman Ave.
Madison, Wisconsin 53704
VS
 
Klantenservice/verkoop:
Voor een gedetailleerd overzicht van onze klantenservices raden wij u aan, onze website http://www.sonymediasoftware.com/support/custserv.asp te raadplegen.
Technische ondersteuning
Voor een gedetailleerd overzicht van onze technische ondersteuning raden wij u aan, onze website http://www.sonymediasoftware.com/support/default.asp te raadplegen.
 
Bekijk de wereld van Sony