Sony Media Software
Release Notes
 
Oprogramowanie DVD Architect Studio™ 5.0
Październik 2013
 
Spis treści
Niniejszy dokument zawiera informacje o następujących tematach:
Odnosi się wyłącznie do produktu w wersji pudełkowej. Jeżeli posiadasz produkt pobierany, wersja Adobe Acrobat (PDF) tej dokumentacji znajduje się na naszej Stronie internetową.
 
1.0 Powitanie
Dziękujemy za zakupienie programu DVD Architect Studio 5.0. Niniejszy dokument zawiera informacje o instalacji i używaniu DVD Architect Studio na twoim komputerze.
 
2.0 Nowości
Ważniejsze zmiany w wersji $BuildNumber$
 • Nie można już edytować długości slajdu, gdy dla pokazu obrazów wybrana jest opcja dopasuj kompilację do audio.
Ważniejsze zmiany w wersji 5.0 (Build 157)
 • Naprawiono błąd mogący powodować problemy z synchronizacją audio w projektach Blu-ray Disc podczas używania niektórych mediów źródłowych MPEG-2.
Ważniejsze zmiany w wersji 5.0 (Build 156)
 • Naprawiono błąd, który nie pozwalał DVD Architect Studio na otwieranie plików AC-3 Studio renderowanych przez programy Vegas Pro i Vegas Movie Studio.
 • Naprawiono błąd mogący spowodować zawieszenie się DVD Architect Studio podczas otwierania niektórych plików M2TS.
 • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie się spisu samouczków „Pokaż jak” po angielsku przy pracy na zlokalizowanych wersjach DVD Architect Studio.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować problemy przy ustalaniu wartości docelowej dla końca w japońskiej wersji DVD Architect Studio.
Ważniejsze zmiany w wersji 5.0 (Build 150)
 • Nowe sterowniki Microsoft Image Mastering API (IMAPI)
Nowe funkcje w wersji 5.0
 • Wypalanie na Blu-ray Disc
 • Ulepszone zarządzanie układem okien — zapisuj, wczytuj i udostępniaj niestandardowe układy okien.
3.0 Znane problemy
 • Próba uzyskania dostępu do nagrywarki DVD lub Blu-ray (na przykład przez wejście z Eksploratora Windows, przeszukanie napędu lub uruchomienie aplikacji skanującej dostępne napędy) podczas wypalania projektu może spowodować niepowodzenie wypalania.
 • Pełnowysokościowe anamorfotyczne (FHA) 16:9 pliki QuickTime nie renderują się jako anamorfotyczne.
 • W trakcie używania mediów renderowanych poza programem DVD Architect Studio podczas przygotowywania projektu mogą wystąpić problemy z buforem, jeśli elementy strumienia wideo przekraczają przepływność projektu. Możesz użyć okna optymalizacji dysku, by wymusić ponowną kompresję (rekodowanie) pliku mediów – projekt przygotuje się wtedy bez błędów.
 • Nie zalecamy zmiany wielkości pliku stronicowania poniżej ustawienia rekomendowanego w oknie pamięci wirtualnej systemu Windows. Może to spowodować błędy podczas renderowania dużych plików.
 • Używanie niezgodnego dźwięku przestrzennego 5.1 może spowodować zmiany w poziomach kanałów podczas wypalania projektu. Więcej informacji dotyczących renderowania zgodnych plików znajdziesz w pomocy online DVD Architect Studio.
 • DVD Architect Studio wymaga QuickTime w wersji 7.1.6 lub nowszej. Zaleca się zawsze używać najnowszej wersji QuickTime.
 • Jeśli zapiszesz projekt z wcześniejszej wersji programu DVD Architect Studio w wersji 5.0, stanie się ona niezdatna do użytku w poprzednich wersjach oprogramowania. Użyj okna zapisywania jako, by zmienić nazwę projektu po edytowaniu go w programie DVD Architect Studio 5.0.
 • Wtyczka Macromedia Flash (SWF) nie odczytuje plików zapisanych jako Flash 6.0 lub nowszy. Zapisuj swoje pliki w formacie Flash 5.
  Pliki Flash zawierające Actionscript lub ruchome wideo nie będą prawidłowo odczytywane przez wtyczkę odczytywania Flash.
 • Nie wszystkie odtwarzacze DVD potrafią odczytać każdy rodzaj mediów DVD. Niektóre odtwarzacze nie potrafią na przykład odczytywać dysków +RW, a inne – drugiej warstwy dysków dwuwarstwowych. Aby potwierdzić zgodność mediów, skonsultuj się z dokumentacją/specyfikacją swojego odtwarzacza DVD.
 • Dyski kamkorderów w trybie VR nie są obsługiwane przy zapisie dysków 8-centymetrowych na 12-centymetrowe.
4.0 Wymagania sprzętowe
Poniżej podano minimalne wymagania sprzętowe dla korzystania z Sony Creative Software Inc. DVD Architect Studio:
 • Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 lub późniejszy), Windows Vista® (Service Pack 2 lub późniejszy), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, albo Windows 10
 • Procesor 1 GHz
 • 250 MB miejsca na dysku twardym do instalacji programu
 • 1 GB RAM
 • Karta dźwiękowa kompatybilna z Windows
 • Obsługiwany napęd DVD-R /-RW /+R /+RW lub BD-R/-RE
 • Microsoft DirectX® 9.0c albo nowszy
 • Microsoft .NET Framework 3.0 (znajduje się na płycie z aplikacją)
 • Apple® QuickTime® w wersji 7.1.6 lub nowszej
 • Uwaga: Aby aktywować ten program, musisz podać swoje dane rejestracyjne Sony Creative Software Inc.

5.0 Instalacja
Narzędzie instalacji tworzy wszystkie niezbędne foldery i kopiuje do twojego komputera wszystkie pliki wymagane przez oprogramowanie DVD Architect Studio.
 
Instalowanie z płyty
 1. Włóż do napędu płytę z aplikacją. Wyświetli się ekran instalacji (jeśli w twoim napędzie DVD-ROM włączone jest autouruchamianie).
  Jeśli funkcja autouruchamiania została wyłączona, kliknij przycisk start i wybierz uruchom. Rodzaj D:\setup.exe, gdzie D to litera przypisana twojemu napędowi DVD, i postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie, by zakończyć instalację.
 2. Kliknij instaluj, a potem postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby zainstalować odpowiednią wersję DVD Architect Studio na twoim komputerze.
Instalacja z sieci
 1. Pobierz program instalacyjny z naszej strony internetową.
 2. Dwukrotnie kliknij plik, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby zainstalować odpowiednią wersję programu DVD Architect Studio na swoim komputerze. 
6.0 Szybkie rozpoczęcie pracy z DVD Architect Studio
Na płycie z aplikacją znajduje się instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy z programem DVD Architect Studio w formacie Adobe Acrobat (PDF). Format Acrobat umożliwia łatwe drukowanie tekstu, jeśli będziesz potrzebować jego fizycznego egzemplarza. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy znajduje się w folderze „Manual” na płycie z aplikacją.
 
Instalacja Adobe Readera
Aby móc przeglądać instrukcję szybkiego rozpoczęcia pracy, musisz zainstalować program Adobe Reader. Dla twojej wygody zamieściliśmy go na dysku z aplikacją w folderze \Extras\Adobe Reader. Aby go zainstalować, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż do napędu płytę z aplikacją DVD Architect Studio. Autouruchamianie włączy menu instalacyjne.
  Jeśli funkcja autouruchamiania została wyłączona, kliknij przycisk start i wybierz uruchom. Rodzaj D:\Extras\Adobe Reader\, by przejść do folderu instalacyjnego.
 2. Wybierz przeglądaj dysk, a następnie przejdź do folderu D:\Extras\Adobe Reader.
 3. Znajdź w instalatorze swój język, dwukrotnie kliknij jego ikonę i postępuj zgodnie z poleceniami, by zakończyć instalację.
7.0 Wersje próbne i demonstracyjne
Jeśli chcesz uzyskać informacje o wersjach próbnych/demonstracyjnych innych produktów Sony Creative Software Inc., wejdź na naszą stronę internetową. Zawsze znajdziesz tam najnowsze informacje techniczne, wersje próbne, demonstracyjne i informacje o produktach Sony Creative Software Inc.
 
Komercyjna dystrybucja wersji demonstracyjnych produktów Sony Creative Software Inc. wymaga pisemnej zgody Sony Creative Software Inc.
 
8.0 Kontakt z Sony Creative Software Inc.
Z Sony Creative Software Inc. można się skontaktować w następujący sposób:
 
Adres pocztowy:
Sony Creative Software, Inc.
8215 Greenway Boulevard
Suite 400
Middleton, Wisconsin 53562
USA
 
Dział obsługi klienta/sprzedaży:
Szczegółowa lista opcji obsługi klienta znajduje się na stronie http://www.sonycreativesoftware.com/support/custserv.asp.
 
Pomoc telefoniczna w godzinach pracy biura:
 • 1-800-577-6642 (darmowy) w USA, Kanadzie i na Wyspach Dziewiczych.
 • +608-203-762 w pozostałych krajach.
 • Fax: 1-608-250-1745.
Obsługa techniczna
 
See the World of Sony